Murapol

Przyjmując wyzwanie do akcji charytatywnej #GaszynChallenge, firma Murapol zleciła wykonanie materiału promocyjnego z tego wydarzenia. W czasie naszej współpracy mieliśmy również okazję przygotować krótkie relacje z turniejów sportowych w których udział wzięło 16 drużyn piłkarskich,  wśród których znalazła się drużyna Artystów Polskich z Piotrem Zeltem na czele.