Centralny Ośrodek Sportu

Centralny Ośrodek Sportu zlecił nam zrealizowanie filmów promocyjnych przygotowane dla prezentujących ich obiekty wykorzystywane w celach szkoleniowych. 

Tworząc materiały  dla COS, mieliśmy okazję przejechać całą Polskę, rozpoczynając od Ośrodka w Szczyrku w województwie Śląskim a kończąc  we Władysławowie, usytuowanym przy samym Morzu Bałtyckim. 

Materiały promocyjne dla każdego z Ośrodków, to doskonały pomysł na skupieniu uwagi sportowców na swoich obiektach i  zachęceniu ich do skorzystania właśnie z tych obiektów.