Kategoria Spoty reklamowe

Urząd Miasta Bielsko-Biała

Urząd Miasta Bielsko-Biała zaufał nam przy przygotowaniu dwóch krótkich spotów wyborczych, zachęcających do uczestniczenia w wyborach Rad Osiedlowych w Bielsku-Białej. W pierwszym spocie mieliśmy okazję odwiedzić Ratusz, gdzie nagraliśmy wypowiedzi Prezydenta Bielska-Białej Pana Jarosława Klimaszewskiego, oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana…